Uruguayan Embassies and Consulates in Thailand

Banner Report 2018

1 Uruguayan Embassies and Consulates in Thailand

Uruguay
Uruguayan Consulate in Bangkok, Thailand

Consulate of Uruguay in Thailand
Sing Sian Yit Pao Bldg 267 New Road, Bangkok 10100 Thailand

City Bangkok
Phone (+66) 2225-3718 / 9
Fax (+66) 2224-4139 / (+66) 2225-4663