Maltese Embassies and Consulates in Thailand

1 Maltese Embassies and Consulates in Thailand

Malta
Maltese Consulate in Bangkok, Thailand

Maltese Honorary Consulate in Bangkok, Thailand
485/21 Narathivasrahanakarin Road, Silom, Bangkok 10500, Thailand

City Bangkok
Phone (+66) (2) 234 9729; (+66) (2) 233 6872
Fax (+66) (2) 236 6538; (+66) (2) 236 6540