Malagasy Embassies and Consulates in Kenya

Banner Report 2018

1 Malagasy Embassies and Consulates in Kenya

Madagascar
Malagasy Consulate in Nairobi, Kenya

Honorary Consulate of Madagascar in Kenya
AACC Building, Westlands, 0800 Nairobi

City Nairobi
Phone 254 20 445 24 10
Fax 254 20 444 32 41