I-Kiribati Embassies and Consulates in Japan

1 I-Kiribati Embassies and Consulates in Japan

Kiribati
I-Kiribati Consulate in Tokyo, Japan

Honorary Consulate General of Kiribati in Japan
4-047 Shin Marunouchi Building, 1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100

City Tokyo
Phone (+81-3) 54115967
Fax (+81-3) 54115970