German Embassies and Consulates in China

3 German Embassies and Consulates in China

Germany
German Consulate in Guangzhou, China

Consular Office of Germany in Guangzhou, China
19th floor, Guangdong International Hotel, 339 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510098

City Guangzhou
Phone (0086 20) 83 30 65 33
Fax (0086 20) 83 31 70 33