Brazilian Embassies and Consulates in South Korea

2 Brazilian Embassies and Consulates in South Korea

Brazil
Brazilian Embassy in South Korea

Embassy of Brazil in Seoul, South Korea
141 lhn Gallery Building (4th and 5th floors) Palpan-dong, Chongno-gu , Seoul 110-22 , South Korea

Phone (+82) (2) 720-4428
Fax (+82) (2) 738-4974
Details Mr Edmundo Sussumu Fujita - Ambassador
Brazil
Brazilian Consulate in South Korea

Honorary Consulate of Brazil in Busan, South Korea
1522 Seongbuk-dong Gangseo-gu, Busan , South Korea

Phone (+82) (51) 290-1700
Email -
Details Ms Jeong-eun Hyun - Consul