Argentinian Embassies and Consulates in China

5 Argentinian Embassies and Consulates in China

Argentina
Argentinian Embassy in Beijing, China

Embassy of Argentina in Beijing, China
No. 11 Dong Wu Jie, San Li Tun (CP: 100600)

City Beijing
Phone 00 86 10 6532 1406/ 00 86 10 6532 2090/ 00 86 10 6532 4755/ 00 86 10 6532 2281
Fax 00 86 10 6532 2319
Office Hours 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
Details Consular Circumscription: The whole territory - except Hong Kong, Macao, Shanghai, Anhui, Jiangsu, Zhejiang, Guangzhou, Hainan, Fujian, Guangxi.
Argentina
Argentinian Consulate in Shanghai, China

Consulate General and Trade Promotion Center of Argentina in Shanghai, China
58 YanAn Road East, Golden Finance Tower

City Shanghai
Phone 00 86 (21) 6339 0322
Fax 00 86 (21) 5350 0058
Office Hours From 09:00 a.m. to 5:00 p.m.
Details ANTONIO MARTIN RIVOLTA - Consul General Consular district: Shanghai Municipality and Provinces of Anhui, Jiangsu and Zhejiang
Argentina
Argentinian Consulate in Hong Kong, China

Consulate General of Argentina in Hong Kong, China
1517-1519 Jardine House, 1 Connaught Place, Central

City Hong Kong
Phone 00 85 2 2523 3208
Fax 00 85 2 2877 0906
Office Hours 09.00 - 17.00
Details GUSTAVO HORACIO LUIS FAZZARI - Consul General Consular district: Hong Kong and Macao Special Administrative Regions
Argentina
Argentinian Consulate in Guangzhou, China

Consulate General of Argentina in Guangzhou, China
Teem Tower Building, Tianhe Street No. 208 Floor 24, Office 2405, Tianhe Ward

City Guangzhou
Phone (86-20) 3888 0328
Fax (86-20) 3888 0326
Office Hours 9:00 a.m. to 5:00 p.m
Details JAIME JUAN GOLDARACENA - Consul General Consular district: Provinces of Guangdong, Fujian and Hainan and the Guangxi Autonomous Region
Argentina
Argentinian Consulate in Beijing, China

Consulate Section of Argentina in Beijing, China
11-12 Unit 1 Building 3, Tayuan DRC, No. 1 Xindong Road, Chaoyang Distric

City Beijing
Phone (86-10) 8532 3921
Fax 86-10) 85323921 Internal 28
Office Hours 08:30-16:00
Details MARCOS ANTONIO BIDAL D ASFELD - Consul General Consular district: Provinces of Beijing, Hebei, Jilin, Jiangxi, Hubei, Guizhou, Shaanxi, Ningxia, Tianjin, Shanxi, Heilongjiang, Shandong, Hunan, Yunnan, Gansu, Xinjiang, Chongqing, Liaoning, Henan, Sichuan, Tibet, Qinghai and Inner Mongolia